.: (495) 646 49 88

-  ETATRON

 

- ETATRON DLX-MA/AD
. 10-100% 0-20%. ON/OFF . . /. .


, .

- ETATRON DLX-MA/AD 01 l/h 15 bar

9695.00

- ETATRON DLX-MA/AD 02 l/h 10 bar

9695.00

- ETATRON DLX-MA/AD 05 l/h 7 bar

9940.00

- ETATRON DLX-MA/AD 05 l/h 12 bar

12075.00

- ETATRON DLX-MA/AD 08 l/h 10 bar

12075.00

- ETATRON DLX-MA/AD 15 l/h 4 bar

13020.00

- ETATRON DLX-MA/AD 20 l/h 3 bar

14000.00

 

 

 

- ETATRON DLX-MA/M
  . 3- . 10-100%. : ON/OFF HRS . . HRS   (   ).


, .

- ETATRON DLX-MA/M 01 l/h 15 bar

11025.00

- ETATRON DLX-MA/M 02 l/h 10 bar

11025.00

- ETATRON DLX-MA/M 05 l/h 07 bar

11200.00

- ETATRON DLX-MA/M 05 l/h 12 bar

14525.00

- ETATRON DLX-MA/M 08 l/h 10 bar

14525.00

- ETATRON DLX-MA/M 15 l/h 04 bar

16065.00

- ETATRON DLX-MA/M 20 l/h 03 bar

17080.00

 

 

- ETATRON DLX-MA/MB
  . 3- . 0-100%. ON/OFF .


, .

- ETATRON DLX-MA/MB 01 l/h 15 bar

10710.00

- ETATRON DLX-MA/MB 02 l/h 10 bar

10710.00

- ETATRON DLX-MA/MB 05 l/h 07 bar

10990.00

- ETATRON DLX-MA/MB 05 l/h 12 bar

14280.00

- ETATRON DLX-MA/MB 08 l/h 10 bar

14280.00

- ETATRON DLX-MA/MB 15 l/h 04 bar

15820.00

- ETATRON DLX-MA/MB 20 l/h 03 bar

16835.00

 

 

- ETATRON DLX-MF/M
  . LCD . . . . . : ON/OFF, 1xN, 1xN(M), 1:N, ppm, mA . . .


, .

- ETATRON DLX-MF/M 01 l/h 15 bar

19880.00

- ETATRON DLX-MF/M 02 l/h 10 bar

19880.00

- ETATRON DLX-MF/M 05 l/h 07 bar

21420.00

- ETATRON DLX-MF/M 05 l/h 12 bar

23450.00

- ETATRON DLX-MF/M 08 l/h 10 bar

23450.00

- ETATRON DLX-MF/M 15 l/h 04 bar

24220.00

- ETATRON DLX-MF/M 20 l/h 03 bar

25235.00

 

 

- ETATRON DLX-CL/M
  Cl (). . ON/OFF . . LCD . 0.01ppm. 0-10ppm. . .  . .


, .

- ETATRON DLX-CL/M 01 l/h 15 bar

20125.00

- ETATRON DLX-CL/M 02 l/h 10 bar

20125.00

- ETATRON DLX-CL/M 05 l/h 07 bar

20895.00

- ETATRON DLX-CL/M 05 l/h 12 bar

23450.00

- ETATRON DLX-CL/M 08 l/h 10 bar

23450.00

- ETATRON DLX-CL/M 15 l/h 04 bar

23975.00

- ETATRON DLX-CL/M 20 l/h 03 bar

25095.00

 

 

- ETATRON DLX-CD/M
  CD (). . ON/OFF . . 0-1000 µS(K5) 0-10000 µS(K1). . .  . .


, .

- ETATRON DLX-CD/M 01 l/h 15 bar

23450.00

- ETATRON DLX-CD/M 02 l/h 10 bar

23450.00

- ETATRON DLX-CD/M 05 l/h 07 bar

24710.00

- ETATRON DLX-CD/M 05 l/h 12 bar

26250.00

- ETATRON DLX-CD/M 08 l/h 10 bar

26250.00

- ETATRON DLX-CD/M 15 l/h 04 bar

27790.00

- ETATRON DLX-CD/M 20 l/h 03 bar

28805.00

 

 

- ETATRON DLX-CC/M
  mA . . ON/OFF mA . : 4-20 mA, 20-4 mA, 0-20 mA 20-0 mA.


, .

- ETATRON DLX-CC/M 01 l/ 15 bar

16555.00

- ETATRON DLX-CC/M 02 l/ 10 bar

16555.00

- ETATRON DLX-CC/M 05 l/ 07 bar

17815.00

- ETATRON DLX-CC/M 05 l/ 12 bar

19390.00

- ETATRON DLX-CC/M 08 l/ 10 bar

19390.00

- ETATRON DLX-CC/M 15 l/ 04 bar

19880.00

- ETATRON DLX-CC/M 20 l/ 03 bar

20650.00

 

 

- ETATRON DLX-VFT/M
  (, ). . : ON/OFF . : , 1xN, 1xN(M), 1:N. . .


, .

- ETATRON DLX-VFT/M 01 l/h 15 bar

15295.00

- ETATRON DLX-VFT/M 02 l/h 10 bar

15295.00

- ETATRON DLX-VFT/M 05 l/h 07 bar

15820.00

- ETATRON DLX-VFT/M 05 l/h 12 bar

17850.00

- ETATRON DLX-VFT/M 08 l/h 10 bar

17850.00

- ETATRON DLX-VFT/M 15 l/h 04 bar

18340.00

- ETATRON DLX-VFT/M 20 l/h 03 bar

19110.00

 

 

- ETATRON DLX-VFT/MB
  . . : ON/OFF . : , 1xN, 1xN(M), 1:N. .


, .

- ETATRON DLX-VFT/MB 01 l/h 15 bar

15050.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 02 l/h 10 bar

15050.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 05 l/h 07 bar

15540.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 05 l/h 12 bar

17570.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 08 l/h 10 bar

17570.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 15 l/h 04 bar

18060.00

- ETATRON DLX-VFT/MB 20 l/h 03 bar

18900.00

 

 

- ETATRON DLX-PH/M
  pH. . . ON/OFF . LCD . 0.01ppm. 0-14 pH. . .  . .


, .

- ETATRON DLX-PH/M 01 l/h 15 bar

19880.00

- ETATRON DLX-PH/M 02 l/h 10 bar

19880.00

- ETATRON DLX-PH/M 05 l/h 07 bar

20895.00

- ETATRON DLX-PH/M 05 l/h 12 bar

23450.00

- ETATRON DLX-PH/M 08 l/h 10 bar

23450.00

- ETATRON DLX-PH/M 15 l/h 04 bar

23975.00

- ETATRON DLX-PH/M 20 l/h 03 bar

25095.00

 

 

- ETATRON DLX-RX/M
  Rx. . . ON/OFF . LCD . 1.00mV. 0-1000mV. . .  . .


, .

- ETATRON DLX-RX/M 01 l/h 15 bar

19880.00

- ETATRON DLX-RX/M 02 l/h 10 bar

19980.00

- ETATRON DLX-RX/M 05 l/h 07 bar

20895.00

- ETATRON DLX-RX/M 05 l/h 12 bar

23450.00

- ETATRON DLX-RX/M 08 l/h 10 bar

23450.00

- ETATRON DLX-RX/M 15 l/h 04 bar

23975.00

- ETATRON DLX-RX/M 20 l/h 03 bar

25095.00

.: (495) 646 49 88